Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen (3 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar kommuninvånarna. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år i allmänna val. Kommunrevisionen är oberoende och granskar kommunfullmäktiges uppdrag.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunrevision