Förtroendevalda hos oss.

Utskott och råd (6 st)

Utskott är en mindre grupp förtroendevalda som förbereder beslut som senare ska tas i en nämnd eller i kommunfullmäktige. Råden består av representanter från kommun, intresseorganisationer och myndigheter och är rådgivande i särskilda frågor.