Förtroendevalda hos oss.

Utskott och råd (7 st)

Utskott är en mindre grupp förtroendevalda som förbereder beslut som senare ska tas i en nämnd eller i kommunfullmäktige. Råden består av representanter från kommun, intresseorganisationer och myndigheter och är rådgivande i särskilda frågor.

Namn
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Socialnämndens socialutskott
Kommunstyrelsens säkerhetsutskott
Kultur och föreningsutskott