Förtroendevalda hos oss.

Partiernas gruppledare (1 st)

I Flens kommuns kommunfullmäktige och tillhörande nämnder finns åtta olika politiska partier. Vill man komma i kontakt med något av partierna kan man vända sig till dess gruppledare.