Förtroendevalda hos oss.

Bolag (6 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Flens Bostads AB
Flens Industrihus AB
Flens Kommunfastigheter AB
Framtidsbruket AB
Flen Vatten och Avfall AB
Unikabruket AB