Thomas Högberg (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31