Förtroendevalda hos oss.

Jonas Thyrén (S)

Kontaktinformation

E-post:
jonas.thyren@flen.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Funktionsrättsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2021-10-11 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens säkerhetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31