Förtroendevalda hos oss.

Roger Tiefensee (C)

Kontaktinformation

E-post:
roger.tiefensee@flen.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2019-06-20 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2020-01-30 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-04-26 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-05-07 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2019-05-07 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens säkerhetsutskott Ersättare 2019-05-07 - 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2020-02-02 - 2022-12-31