Förtroendevalda hos oss.

Tomas Ring (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden 2:e v ordförande 2019-04-26 - 2022-12-31