Förtroendevalda hos oss.

Daniel Ljungkvist (S)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.ljungkvist@flen.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens socialutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31