Förtroendevalda hos oss.

Sven Bager (SD)

Kontaktinformation

E-post:
sven.bager@flen.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Flens Bostads AB Ledamot 2019-03-26 - 2023-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Val- och jävsnämnden 2:e v ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31