Förtroendevalda hos oss.

Ann-Sofie Svedberg (KD)

Kontaktinformation

E-post:
ann-sofie.svedberg@flen.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Donationsstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Flens Bostads AB 1:e v ordförande 2019-11-28 - 2023-05-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-12-31