Fredrik Neurman (L)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden Ledamot 2020-08-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-03-27 - 2022-10-15
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2020-08-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2020-09-11 - 2022-12-31
Val- och jävsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31