Förtroendevalda hos oss.

Fredrik Neurman (L)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-12-31
Kultur och föreningsutskott Ersättare 2019-08-22 - 2022-12-31
Val- och jävsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31